Máy tụng kinh Địa Tạng năng lượng mặt trời có thẻ nhớ

320.000 VND

Máy đọc kinh năng lượng mặt trời hình hoa sen chạy bằng năng lượng mặt trời, không cần gấm điện, để ngoài trời, Chống mưa, chống nắng, chống sét, chống lạnh, rất thích hợp đặt dưới các pho tượng phật ngoài trời, sân vườn, các bàn thờ ngoài trời hoặc nghĩa trang