Máy nghe thuyết pháp kinh phật hay nhất

340.000 VND

Nam mô a di đà phật .Chấn huy shop giới thiệu quý vị máy nghe giảng pháp hay nhất, mẫu mới nhất được trích lọc của rất nhiều thầy, nhiều sư như Thích Chân Quang mới nhất, Thích Chân Tính mp3 mới nhất, Thích Phước Tiến mới nhất, Sư cô Thích Hương Nhũ, Thích Thiện Tuệ, Thích Trí Huệ, Thích Giác Hạnh, Thích Giác Nhàn, Thích Minh Niệm, Thích Pháp Hòa mới nhất, Thích Trí Quãng, V.v.