Điều kiện và Điều khoản Sử dụng trang web Shop Chấn Huy

Khi sử dụng trang web này: https://chanhuy.com, bạn đồng ý tuân thủ các Điều kiện và Điều khoản Sử dụng (“Điều khoản Sử dụng”). Nếu bạn không đồng ý với các điều khoản này, vui lòng không sử dụng trang web.

Chúng tôi cung cấp cho bạn quyền truy cập và sử dụng trang web này, miễn là bạn đồng ý tuân thủ các Điều khoản Sử dụng. Chúng tôi có quyền thay đổi, sửa đổi hoặc xóa bỏ bất kỳ phần nào của Điều khoản Sử dụng này, và việc bạn tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được đăng tải đồng nghĩa với việc bạn chấp nhận các thay đổi đó.

Cửa hàng Chấn Huy có quyền thay đổi, sửa đổi, thêm hoặc xóa các Điều khoản Sử dụng này bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước. Bạn có trách nhiệm kiểm tra Điều khoản Sử dụng này định kỳ để cập nhật về các thay đổi.

Chỉ có điều kiện bạn tuân thủ các Điều khoản Sử dụng này, bạn sẽ được cấp quyền truy cập và sử dụng trang web. Tuy nhiên, đây là một đặc quyền cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và bị hạn chế.

Nội dung

Shop Chấn Huy sở hữu và kiểm soát nội dung trên Trang web của mình tại https://chanhuy.com, bao gồm tất cả các văn bản, đồ họa, giao diện người dùng, giao diện trực quan, hình ảnh, nhãn hiệu, biểu trưng, âm thanh, âm nhạc, ảnh nghệ thuật và mã máy tính. Tất cả các Nội dung này được bảo vệ bởi các quyền sở hữu trí tuệ và các quyền liên quan khác và luật cạnh tranh không lành mạnh.

Việc sao chép, tái bản, tải lên hoặc phân phối bất kỳ Nội dung nào trên Trang web (bao gồm cả phản chiếu) cho bất kỳ máy tính, máy chủ, trang web hoặc phương tiện khác nhằm xuất bản hoặc phân phối hoặc cho bất kỳ doanh nghiệp thương mại nào đều cấm trừ khi được sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty.

Tuy nhiên, bạn có thể tải xuống các thông tin về sản phẩm và dịch vụ của Công ty cung cấp trên Trang web (như bài viết cơ sở tri thức và tài liệu tương tự) để sử dụng cho mục đích cá nhân và phi thương mại của bạn, miễn là bạn giữ nguyên các thông báo độc quyền và không sửa đổi hoặc phát tán thông tin trên mạng hoặc bất kỳ phương tiện nào.

Đủ điều kiện

Bạn cam đoan và đảm bảo rằng bạn đủ 15 tuổi trở lên để sử dụng trang web này. Bạn hiểu rằng nếu bạn chưa đủ 15 tuổi, bạn không được phép sử dụng trang web, cho dù là vì bất kỳ lý do gì. Nhưng chúng tôi có thể quyết định từ chối cung cấp dịch vụ cho bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào và thay đổi tiêu chí đủ điều kiện của chúng tôi bất kỳ lúc nào.

Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng việc sử dụng dịch vụ tuân thủ tất cả các luật, quy tắc và quy định áp dụng cho bạn. Nếu Bạn là trẻ vị thành niên, bạn phải tham khảo ý kiến của cha mẹ hoặc người giám hộ để quyết định phù hợp với bạn khi sử dụng dịch vụ.

Trang web này liên tục thử nghiệm các tính năng, chức năng, dịch vụ, giao diện người dùng và sản phẩm mới, và chúng tôi có thể bao gồm hoặc loại trừ người dùng khỏi các thử nghiệm này mà không cần thông báo.

Tài khoản, Mật khẩu và Bảo mật

Bạn cam kết không sử dụng bất kỳ phương pháp tự động nào, chương trình, thuật toán hoặc thiết bị tương tự khác như “deep-link”, “page-scrape”, “robot”, “spider” hoặc bất kỳ quy trình thủ công tương tự nào để truy cập, sao chép hoặc theo dõi bất kỳ phần nào của Trang web hoặc bất kỳ nội dung nào, hoặc để sao chép hoặc phá vỡ cấu trúc phương hướng hoặc bản trình bày của Trang web hoặc bất kỳ Nội dung nào, với mục đích lấy tài liệu, hồ sơ hoặc thông tin nào từ Trang web. Chúng tôi có quyền cấm bất kỳ hoạt động nào như vậy.

Bạn cam kết không cố gắng truy cập trái phép vào bất kỳ phần nào hoặc tính năng của Trang web hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào khác được kết nối với Trang web hoặc bất kỳ máy chủ nào của chúng tôi hoặc bất kỳ dịch vụ nào được cung cấp trên hoặc thông qua Trang web, bằng cách tấn công, sử dụng mật khẩu “khai thác” hoặc bất kỳ phương tiện bất hợp pháp nào khác.

Khi sử dụng Trang web Chấn Huy và các mạng liên kết, bạn cam kết không thực hiện bất kỳ hoạt động thăm dò, quét hoặc kiểm tra lỗ hổng bảo mật, hoặc vi phạm các biện pháp xác thực trên Trang web của chúng tôi hoặc các mạng liên kết. Bạn cũng không được phép đảo ngược tra cứu, theo dõi hoặc tìm cách theo dõi thông tin của bất kỳ người dùng hoặc khách hàng nào truy cập vào Trang web hoặc các khách hàng khác của Chấn Huy Bất kỳ tài khoản nào của chúng tôi không thuộc sở hữu của bạn, cũng không được sử dụng để khai thác Trang web hoặc các dịch vụ và thông tin khác được cung cấp bởi hoặc thông qua Trang web. Chúng tôi yêu cầu bạn tuân thủ quy định của Trang web và không được tiết lộ bất kỳ thông tin nào, bao gồm cả thông tin nhận dạng cá nhân, ngoài thông tin của riêng bạn.

Bạn đồng ý không được thực hiện các hành động sau trên trang web của Cửa hàng Chấn Huy:

 1. Tải lớn không hợp lý hoặc không cân xứng trên cơ sở hạ tầng của trang web hoặc hệ thống hoặc mạng của công ty hoặc bất kỳ hệ thống hoặc mạng nào được kết nối với trang web hoặc cửa hàng;
 2. Can thiệp vào hoạt động đúng đắn của trang web hoặc bất kỳ giao dịch nào đang được thực hiện trên trang web bằng cách sử dụng bất kỳ thiết bị, phần mềm hoặc chương trình nào;
 3. Cố gắng giải mã, dịch ngược, tháo rời hoặc thiết kế đối chiếu bất kỳ phần mềm nào bao gồm hoặc tạo lập trang web;
 4. Che giấu nguồn gốc của bất kỳ thư hoặc thông điệp nào bằng cách giả mạo tiêu đề hoặc bằng cách khác điều khiển mã định danh;
 5. Không được giả vờ rằng bạn là người khác hoặc mạo danh bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác;
 6. xóa hoặc thay đổi bất kỳ tài liệu nào mà công ty hoặc bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác đăng trên trang web;
 7. Sử dụng trang web hoặc bất kỳ nội dung nào trên trang web cho bất kỳ mục đích trái pháp luật hoặc bị cấm theo Điều khoản Sử dụng hoặc để thu hút hiệu suất của bất kỳ hoạt động bất hợp pháp hoặc vi phạm quyền của Cửa Hàng Chấn Huy;
 8. Có bất kỳ hành động nào vi phạm Điều khoản Sử dụng của công ty.

Liên kết đến các trang web

Trang web có thể chứa liên kết đến các trang web bên ngoài, nhưng chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc tính chính xác của bất kỳ trang web bên ngoài nào. Chúng tôi không đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về nội dung trên các trang web bên ngoài và không chứng thực các liên kết đó. Bạn phải tự chịu trách nhiệm cho việc sử dụng hoặc phụ thuộc vào bất kỳ nội dung, hàng hóa hoặc dịch vụ nào có sẵn trên các trang web bên ngoài.

Nội dung người sử dụng trang web

Khi đăng tải Nội dung Người dùng trên trang web, bạn phải đảm bảo rằng bạn sở hữu và tuân thủ tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan. Bạn không được đăng tải bất kỳ nội dung nào vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào khác, hoặc vi phạm bất kỳ quy định pháp luật nào. Bạn cũng không được đăng tải nội dung bất hợp pháp hoặc không thích hợp, bao gồm những nội dung gây hiểu lầm, không chính xác, đe dọa, lạm dụng, quấy rối, phỉ báng, lừa đảo, gian lận, xâm phạm quyền riêng tư, tra tấn, tục tĩu, thô tục, khiêu dâm, xúc phạm, chứa hoặc mô tả ảnh khoả thân hoặc hoạt động tình dục.

Chúng tôi có thể sử dụng nội dung mà người dùng chia sẻ trên Instagram, bao gồm hình ảnh và video, khi họ sử dụng các # thương hiệu của chúng tôi, bao gồm #SHOPCHANHUY, #CHANHUYSHOP, #CUAHANGCHANHUY #TIEMCHANHUY (được gọi chung là “CHANHUY #”) hoặc đề cập đến tài khoản của chúng tôi @SHOPCHANHUY. Bằng cách chia sẻ nội dung này, bạn đồng ý cho phép chúng tôi sử dụng hình ảnh của bạn trên Trang web, trong không gian phòng trưng bày và địa điểm bán lẻ của chúng tôi, cũng như trong email của chúng tôi. Bạn cũng cho phép chúng tôi sử dụng tên của bạn hoặc xử lý phương tiện truyền thông xã hội liên quan đến hình ảnh của bạn để nhận dạng, công khai liên quan đến Dịch vụ và các mục đích quảng cáo tương tự, kể cả sau khi bạn chấm dứt Tài khoản hoặc Dịch vụ của mình. Bằng cách chia sẻ hình ảnh của bạn, bạn tuyên bố và đảm bảo rằng việc sử dụng hình ảnh của bạn không vi phạm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của bất kỳ bên thứ ba nào.

Khi bạn tải lên bất kỳ nội dung người dùng nào lên trang web, bạn đồng ý cấp cho CHANHUY và các công ty liên kết của nó giấy phép không độc quyền, toàn cầu, miễn phí, được thanh toán đầy đủ, chuyển nhượng, cấp phép lại, vĩnh viễn, không thể thu hồi để tái sản xuất, điều chỉnh, xuất bản, tạo các tác phẩm phái sinh từ, sao chép, hiển thị, tải lên, thực hiện công khai, phân phối, lưu trữ, sửa đổi và sử dụng nội dung người dùng của bạn và bất kỳ tên, tên người dùng, yêu thích, giọng nói hoặc ảnh nào được cung cấp liên quan đến nội dung người dùng của bạn.

Quyền giấy phép này không ảnh hưởng đến bất kỳ quyền sở hữu hoặc giấy phép khác của bạn đối với nội dung người dùng, bao gồm quyền cấp thêm giấy phép cho nội dung người dùng của bạn. Tuy nhiên, bạn phải tuyên bố và đảm bảo rằng bạn có tất cả các quyền để cấp giấy phép đó cho SHOPCHANHUY và các công ty liên kết của nó mà không vi phạm bất kỳ quyền của bên thứ ba nào, bao gồm quyền riêng tư, quyền công khai, bản quyền, nhãn hiệu, quyền hợp đồng hoặc bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ hoặc độc quyền nào khác quyền. CUAHANGCHANHUY và các công ty liên kết của nó có quyền sử dụng nội dung người dùng của bạn cho mục đích quảng bá, quảng cáo hoặc tiếp thị dịch vụ bằng bất kỳ phương tiện hoặc công nghệ nào, ngay cả sau khi bạn đã chấm dứt tài khoản hoặc dịch vụ của mình.

Bạn đồng ý và chấp nhận rằng mọi câu hỏi, nhận xét, đề xuất, ý kiến, phản hồi hoặc thông tin khác liên quan đến Dịch vụ mà bạn cung cấp cho chúng tôi (gọi chung là “Nội dung gửi”) sẽ không được bảo mật và chúng tôi sẽ có quyền sử dụng và phổ biến Nội dung gửi cho mục đích thương mại hoặc bất kỳ mục đích nào khác, mà không cần phải công nhận hoặc bồi thường cho bạn.

Khi bạn sử dụng trang web và gửi Nội dung Người dùng, bạn đồng ý không khẳng định bất kỳ quyền tác giả hoặc quyền đạo đức nào, hoặc khiếu nại do chúng tôi thay đổi hoặc sửa đổi Nội dung Người dùng của bạn. Bạn cũng đồng ý chỉ định SHOPCHANHUY đại diện pháp lý để đại diện cho bạn trong mọi hoạt động liên quan đến Nội dung Người dùng của bạn. Bằng cách cung cấp Nội dung Người dùng, bạn đồng ý cho CUAHANGCHANHUY và các công ty liên kết của nó một giấy phép toàn cầu, miễn phí, không độc quyền, được thanh toán đầy đủ, chuyển nhượng, cấp phép lại, vĩnh viễn, không thể thu hồi để tái sản xuất, điều chỉnh, xuất bản, tạo các tác phẩm phái sinh, sao chép, hiển thị, tải lên, thực hiện công khai, phân phối, lưu trữ, sửa đổi và sử dụng Nội dung Người dùng của bạn và bất kỳ tên, tên người dùng, yêu thích, giọng nói hoặc ảnh nào được cung cấp liên quan đến Nội dung Người dùng của bạn mà không bồi thường cho bạn liên quan đến hoạt động của Trang web hoặc quảng bá, quảng cáo hoặc tiếp thị Dịch vụ dưới bất kỳ hình thức nào, phương tiện hoặc công nghệ hiện đã biết hoặc sau đó được phát triển và bao gồm sau khi bạn chấm dứt Tài khoản hoặc Dịch vụ của mình. Giấy phép trên không ảnh hưởng đến quyền sở hữu hoặc giấy phép khác của bạn trong Nội dung Người dùng, bao gồm quyền cấp thêm giấy phép cho Nội dung Người dùng của bạn, trừ khi có thoả thuận khác bằng văn bản. Chấn Huy có quyền sở hữu và bảo vệ quyền trong bất kỳ tác phẩm phái sinh nào được tạo ra từ Nội dung người dùng của bạn và có thể xóa Nội dung người dùng khỏi bất kỳ trang web hoặc diễn đàn nào khác.

Bạn đồng ý rằng chúng tôi có thể bảo vệ nội dung mà người dùng cung cấp và tiết lộ nó trong trường hợp bị yêu cầu bởi pháp luật hoặc nếu chúng tôi tin rằng việc bảo vệ hoặc tiết lộ đó là cần thiết và hợp lý để:

 1. Tuân thủ quy trình pháp lý, luật hiện hành hoặc yêu cầu của chính phủ;
 2. Thi hành Hiệp định này;
 3. Đáp ứng các khiếu nại rằng nội dung người dùng vi phạm quyền của bên thứ ba;
 4. Bảo vệ quyền, tài sản hoặc an toàn cá nhân của SHOP CHẤN HUY, người dùng của chúng tôi và công chúng. Bạn cũng hiểu rằng việc xử lý kỹ thuật và truyền tải trang web, bao gồm cả nội dung người dùng, có thể bao gồm
  • Truyền tải qua các mạng khác nhau v
  • Thực hiện các thay đổi phù hợp và thích nghi với yêu cầu kỹ thuật của các mạng hoặc thiết bị kết nối.

THANH TOÁN VÀ ĐẶT HÀNG

Bạn phải cung cấp thông tin thanh toán chính xác và cập nhật khi đặt hàng. Chúng tôi sử dụng bộ xử lý thanh toán của bên thứ ba để giúp bạn mua hàng trên trang web. Khi bạn đặt hàng, bạn sẽ cung cấp chi tiết thanh toán và thông tin khác cho bộ xử lý thanh toán của chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu nhà phát hành thẻ của bạn từ chối thanh toán. Bộ xử lý thanh toán của chúng tôi sử dụng các phương pháp ngăn chặn gian lận để bảo vệ thông tin thanh toán của bạn. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho phí xử lý trực tuyến của nhà phát hành thẻ của bạn. Ở một số khu vực, chúng tôi có thể sử dụng các bên thứ ba để xử lý thanh toán theo các yêu cầu bảo mật và bảo vệ dữ liệu.

Khi đặt hàng, bạn cần đảm bảo có đủ tiền hoặc tín dụng. Sau khi đặt hàng, chúng tôi sẽ gửi email xác nhận. Chúng tôi cố gắng cung cấp thông tin giá chính xác, nhưng không thể bảo đảm chống lại các lỗi định giá. Chúng tôi bảo lưu quyền không xử lý hoặc hủy đơn hàng có giá không chính xác. Nếu sản phẩm không có sẵn hoặc hết hàng, chúng tôi sẽ thông báo qua email và hủy mục từ đơn đặt hàng của bạn.

Giá trích dẫn không bao gồm chi phí vận chuyển và thuế giá trị gia tăng hoặc các nghĩa vụ khác (nếu có) phải được cộng thêm vào giá phải trả. Bạn phải thanh toán các chi phí này khi gửi đơn đặt hàng.

 • Chúng tôi cung cấp một số dịch vụ có tính phí định kỳ.
 • Khi bạn đăng ký tham gia dịch vụ này, bạn đồng ý cho chúng tôi hoặc đơn vị xử lý thanh toán thứ ba của chúng tôi tính phí định kỳ cho bạn.
 • Bạn có thể đặt hàng định kỳ bất kỳ sản phẩm nào.
 • Khi bạn đăng ký tham gia, bạn sẽ tiếp tục nhận dịch vụ cho đến khi bạn hủy đăng ký hoặc chúng tôi tạm ngưng hoặc ngưng cung cấp quyền truy cập trang web hoặc sản phẩm.
 • Bạn có thể hủy đăng ký bằng cách gửi email đến địa chỉ chanhuy168888@gmail.com
 • Bạn sẽ chịu trách nhiệm cho tất cả các chi phí phát sinh cho các đơn đặt hàng đã được xử lý trước đó.

Mô tả sản phẩm có thể không chính xác hoặc đầy đủ. Nếu sản phẩm không giống như mô tả, bạn chỉ có thể trả lại hàng. Chúng tôi có thể có chương trình khuyến mại hoặc ưu đãi giới hạn thời gian cho sản phẩm. Thông tin mua hàng có thể được tìm thấy trên trang Hướng dẫn mua hàng, bao gồm các chính sách vận chuyển, thanh toán, trao đổi và hoàn lại.

Vận chuyển

Đơn hàng của bạn sẽ được thực hiện trước ngày giao hàng được xác nhận trong email hoặc trong vòng 30 ngày sau ngày xác nhận đơn đặt hàng, trừ khi có trường hợp ngoại lệ hoặc đặt hàng trước. Chúng tôi sẽ gửi đơn hàng đến địa chỉ giao hàng bạn đã chỉ định và bảo lưu quyền từ chối vận chuyển đến các quốc gia bị cấm bởi luật xuất khẩu. Các sản phẩm trong cùng đơn hàng sẽ được gửi đến cùng một địa chỉ.

Sản phẩm sẽ trở thành trách nhiệm của bạn kể từ khi bạn nhận được chúng và quyền sở hữu sản phẩm cũng sẽ được chuyển cho bạn khi bạn thanh toán đầy đủ số tiền cho sản phẩm, bao gồm cả phí vận chuyển.

Nếu sản phẩm bị hỏng hoặc lỗi trong quá trình vận chuyển, bạn có nhiều tùy chọn phương án để bảo vệ quyền lợi của mình, tùy thuộc vào thời điểm bạn báo cáo vấn đề cho chúng tôi. Bạn nên thông báo cho chúng tôi càng sớm càng tốt, bằng văn bản và cung cấp thông tin đầy đủ về đơn đặt hàng của bạn. Phần này không ảnh hưởng đến quyền lợi mua hàng của bạn.

Hàng hoàn – Chính sách đổi trả sản phẩm

Chính sách đổi trả sản phẩm của Chấn Huy sẽ áp dụng cho các sản phẩm bị lỗi hoặc hỏng trong vòng 07 ngày kể từ ngày mua hàng. Khách hàng chỉ cần gửi email đến địa chỉ của cửa hàng Chấn Huy Shop với thông tin về tên, địa chỉ, số đơn đặt hàng và sản phẩm muốn đổi trả, sau đó chúng tôi sẽ hỗ trợ khách hàng với các hướng dẫn cụ thể về việc hoàn đổi sản phẩm.

Tuy nhiên, việc trao đổi sản phẩm không áp dụng cho trường hợp khách hàng thay đổi quyết định của mình. Vì vậy, khách hàng cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định mua sản phẩm, đồng thời nắm rõ các chính sách của Cửa hàng để tránh những rắc rối không đáng có.

Từ chối bảo hành

Chúng tôi xin thông báo rằng chúng tôi từ chối bảo hành cho các sản phẩm đã qua sử dụng hoặc bị tổn thương do sử dụng không đúng cách hoặc không tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất như cháy , nổ .

Chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng sản phẩm không đúng cách hoặc không tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Ngoài ra, chúng tôi từ chối bảo hành cho các sản phẩm bị hư hỏng do tai nạn, sự cố hoặc thiên tai. Chúng tôi cũng không bảo hành cho các sản phẩm đã được sửa chữa hoặc chỉnh sửa bởi bên thứ ba mà không được phép hoặc chấp thuận bởi chúng tôi.

Vui lòng lưu ý rằng chúng tôi cũng không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào do sử dụng sản phẩm không đúng cách hoặc không tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Chúng tôi xin giữ quyền từ chối bảo hành cho bất kỳ sản phẩm nào mà chúng tôi cho là đã bị sử dụng sai cách hoặc không tuân thủ hướng dẫn sử dụng của nhà sản xuất.

Giới hạn trách nhiệm về pháp lý

SHOP CHẤN HUY không đảm bảo trang web hoạt động một cách trơn tru, không có lỗi hoặc không chứa virus. Nếu việc sử dụng trang web gây ra thiệt hại thiết bị của bạn, CỬA HÀNG CHẤN HUY không chịu trách nhiệm. Các dịch vụ và nội dung được cung cấp trên cơ sở “nguyên trạng” và không có bất kỳ sự bảo đảm nào. CHẤN HUY từ chối mọi trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào phát sinh do việc sử dụng dịch vụ hoặc nội dung, ngay cả khi họ đã được thông báo về khả năng thiệt hại đó. Trong một số khu vực pháp lý, các giới hạn hoặc loại trừ trên có thể không áp dụng cho bạn, và trách nhiệm pháp lý của CHẤN HUY SHOP sẽ bị giới hạn trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

Giải quyết tranh chấp

Điều khoản giải quyết tranh chấp sản phẩm của chúng tôi chỉ chấp nhận kiện tụng cá nhân và không bao gồm vụ phân xử, kiện tụng tập thể hoặc các thủ tục đại diện khác.

Trong trường hợp có tranh chấp nhỏ liên quan đến khiếu nại, bạn hoặc SHOP CHẤN HUY có thể cố gắng đưa kiện tụng cá nhân vào tòa án địa phương nơi địa chỉ thanh toán của bạn được gửi tới. Ngoài ra, trong trường hợp khiếu nại liên quan đến việc sử dụng bất hợp pháp sở hữu trí tuệ, bạn hoặc CHẤN HUY có thể yêu cầu trợ giúp bắt buộc hoặc công bằng.

Bạn và CHẤN HUY SHOP đồng ý từ bỏ quyền của mình đối với phiên tòa xét xử và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận này hoặc Dịch vụ của chúng tôi sẽ được giải quyết tại tòa án.

Tuy nhiên, trong trường hợp bạn có bất kỳ tranh chấp hoặc khiếu nại nào đối với CHANHUY hoặc liên quan đến bất kỳ phương diện nào với Dịch vụ, bạn đồng ý liên hệ trước với CỬA HÀNG CHẤN HUY và cố gắng giải quyết khiếu nại một cách không chính thức bằng cách gửi thông báo bằng văn bản về khiếu nại của bạn cho CHANHUY tại chanhuy168888@gmail.com hoặc bằng thư xác nhận gửi đến Bộ phận pháp lý của CỬA HÀNG CHẤN HUY

Thông báo của bạn phải bao gồm tên, địa chỉ cư trú, địa chỉ email và số điện thoại của bạn, mô tả bản chất và cơ sở của yêu cầu, và đề xuất các biện pháp giải quyết cụ thể. CHẤN HUY sẽ phản hồi thông báo của bạn một cách nhanh chóng và cố gắng giải quyết khiếu nại của bạn một cách công bằng và hợp lý.

Trong trường hợp xảy ra tranh chấp liên quan đến sản phẩm, các bên sẽ cố gắng giải quyết vấn đề một cách hòa bình và hợp tác. Nếu không thể giải quyết được bằng cách đàm phán, tranh chấp sẽ được đưa ra trọng tài theo quy định của pháp luật. Quyết định của trọng tài sẽ là ràng buộc và có hiệu lực đối với các bên. Các bên sẽ chịu trách nhiệm chia sẻ các chi phí phát sinh trong quá trình giải quyết tranh chấp theo phân chia theo tỷ lệ được quy định bởi trọng tài.

Chấm dứt

Chúng tôi có quyền ngừng hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào trang web hoặc nội dung bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào, bao gồm cả nếu chúng tôi nghi ngờ bạn đã tham gia vào hoạt động gian lận hoặc lạm dụng hoặc vi phạm điều khoản sử dụng này.

Chúng tôi cũng có thể thay đổi hoặc ngừng hoạt động của trang web hoặc nội dung bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm. Tất cả các quy định trong điều khoản sử dụng này sẽ tồn tại cho đến khi chúng bị chấm dứt, bao gồm giấy phép sử dụng nội dung của người dùng, quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường, giới hạn trách nhiệm, miễn trừ hành động và trọng tài.

Điều khoản sử dụng này nói rằng chúng tôi có quyền ngừng hoặc hạn chế quyền truy cập của bạn vào trang web hoặc nội dung bất kỳ lúc nào và vì bất kỳ lý do nào, bao gồm cả nếu chúng tôi nghi ngờ bạn đã tham gia vào hoạt động gian lận hoặc lạm dụng hoặc vi phạm điều khoản sử dụng này. Chúng tôi cũng có thể thay đổi hoặc ngừng hoạt động của trang web hoặc nội dung bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước hoặc chịu trách nhiệm. Tất cả các quy định trong điều khoản sử dụng này sẽ tồn tại cho đến khi chúng bị chấm dứt, bao gồm giấy phép sử dụng nội dung của người dùng, quyền sở hữu, tuyên bố từ chối trách nhiệm bảo hành, bồi thường, giới hạn trách nhiệm, miễn trừ hành động và trọng tài.

Khác

Chúng tôi và bạn đã đồng ý rằng Điều khoản sử dụng này là thỏa thuận đầy đủ giữa chúng tôi và bạn về chủ đề này và thay thế tất cả các thoả thuận trước đó, bằng văn bản hoặc miệng, giữa chúng tôi và bạn. Tiêu đề chỉ là để dễ hiểu và không có giá trị pháp lý. Điều khoản sử dụng này không thể chuyển nhượng hoặc chuyển đổi. Người kế thừa, chuyển giao, cấp phép hoặc được cấp phép phụ của chúng tôi sẽ được hưởng lợi từ Điều khoản sử dụng này. Không có quan hệ đại lý, đối tác hoặc liên doanh được tạo ra và không bên nào có quyền ràng buộc bên khác theo bất kỳ cách nào. Thông báo trong Điều khoản sử dụng này phải được viết thành văn bản và coi là hợp lệ khi nhận được, trừ khi có quy định khác. Thông báo điện tử phải được gửi đến địa chỉ email chanhuy168888@gmail.com

Phản hồi và thông tin

Tất cả các phản hồi mà bạn cung cấp trên Trang web này sẽ không được bảo mật và chúng tôi có quyền sử dụng thông tin đó mà không có bất kỳ giới hạn nào. Lưu ý rằng thông tin trên Trang web này có thể thay đổi mà không cần thông báo trước. CHẤN HUY có trụ sở tại số 5 Lê Ngã, P.Phú Trung, Q.Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Nếu bạn muốn liên hệ với chúng tôi, bạn có thể sử dụng địa chỉ văn phòng hoặc gửi email đến địa chỉ chanhuy168888@gmail.com hoặc gọi đến hotline (+84) 966 987 251.