Máy niệm phật 8 bài chữ Phật

150.000 VND 120.000 VND

Máy niệm phật 8 bài hình chữ Phật tiếng hoa phái trên bông sen, máy cắm nguồn điện 220V, bật mở suốt ngày đêm trên bàn thờ để khuyến tấn người bệnh, người sắp từ trần, vong linh người quá cố trong vòng 49 ngày, oan hồn niệm Phật.