Máy nghe kinh địa tạng

285.000 VND

Máy nghe kinh địa tạng cho người đã mất , máy mới, âm thanh to rõ, giọng tụng hay, nhiều bài chọn lựa, đã chép đầy đủ các loại kinh phật, kinh A Di Đà, nội dung phong phú. Xem chi tiết các bài tụng tại phía dưới sản phẩm này.