Máy Tính Casio FX 570VN PLUS

350.000 VND

Máy tính casio fx 570vn plus được bộ giáo dục cho phép mang vào phòng thi, Cải tiến từ Casio fx-570ES PLUS thêm 36 tính năng mới nhất.Casio fx 570VN PLUS còn được đánh giá cao bởi khả năng giải được nhiều dạng toán thuộc nhiều cấp học tại Việt Nam.