Máy nghe 365 bài giảng lòng thương xót của chúa

280.000 VND

Máy nghe 365 bài giảng lòng thương xót của chúa được trích lọc từ  500 bài giảng lòng thương xót chúa mới nhất do cha Long trực tiếp giảng.

Máy nghe LTX chúa bao gồm:

  • cốc sạc, dây sạc, thẻ nhớ 8g bài lòng thương xót
  • Vận chuyển tận nơi trên toàn quốc